Przyczepka Weehoo - Test bezpieczeństwa przed jazdą

przyczepka rowerowa dla dzieciprzyczepka rowerowa dla dzieciprzyczepka rowerowa dla dzieciprzyczepka rowerowa dla dzieci z pedałami

 

Test bezpieczeństwa przed jazdą przyczepkąJednokolowa przyczepka rowerowa z pedałami

  • Śruby z szybkim zaciskiem

Sprawdź trzy śruby z szybkimi zaciskami, by upewnić się, że nie są zbyt mocno lub zbyt luźno zaciśnięte i czy nie wykazują oznaki zużycia. Użyj smaru, gdy masz trudności z ich przekręceniem.

  • Klamra z zaczepem

Sprawdź klamrę z zaczepem, by upewnić się, że wszystkie elementy są zamocowane, nie wykazują zbytnich luzów, nie są zbyt mocno zaciśnięte i czy nie wykazują śladów zużycia. Upewnij się, że śruby z szybkim zaciskiem są zakręcone i znajdują się w pozycji zamkniętej.

  • Drążek z zaczepem

Sprawdzić połączenie drążka z zaczepem i ramy przyczepki i-Go. Upewnij się, że śruby z szybkim zaciskiem są prawidłowo dokręcone i znajdują się w pozycji zamkniętej.

  • Zamocowanie siedziska

Sprawdź siedzisko przyczepki i ramę siedziska, by upewnić się, że wszystkie elementy są zamocowane, nie wykazują zbytnich luzów i czy nie wykazują śladów zużycia. Upewnij się, że śruby z szybkim zaciskiem są prawidłowo dokręcone i znajdują się w pozycji zamkniętej.

  • Ciśnienie w kole

Sprawdź opony pod kątem nadmiernego zużycia bieżnika, pęknięć lub innych uszkodzeń. Zapoznaj się z oznaczeniami na bocznej ścianie opony w celu uzyskania bezpiecznego poziomu ciśnienia.

 

Pamiętaj! Niezastosowanie się do powyższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia przyczepki i-Go lub roweru i może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu dziecka jadącego w przyczepce i-Go lub rowerzysty ciągnącego przyczepkę.