Dodatkowy zaczep

Dodatkowy zaczep ułatwia przeniesienie przyczepki z roweru Mamy na rower Taty.

Każda dodatkowa minuta zaoszczędzona dzięki temu będzie na wagę złota przy niecierpliwym i rozentuzjazmowanym rowerzyście.